top of page

วัสดุที่ใช้ในการผลิต (Material): Phemfilcon A (เฟมฟิลคอน เอ)

ปริมาณน้ำ(Water Content): 55%

เส้นผ่าศูนย์กลาง(Diameter): 14.5mm

ค่าสายตา(Power): 0.00 ถึง -6.00 (เพิ่มขึ้นทีละ 0.25 Diopter)

-6.50 ถึง -8.00 (เพิ่มขึ้นทีละ 0.50 Diopter)

 

Alcon Freshlook Colorblends

SKU: FL-M-
฿690.00 ราคาปกติ
฿550.00ราคาขายลด
สี
    bottom of page