top of page
วัสดุที่ใช้ในการผลิต (Material)  Hilafilcon B
เทคโนโลยี (Technology) Unifit™
ปริมาณน้ำ (Water Content)  59%
ค่าการซึมผ่านออกซิเจน (Oxygen Permeability) หรือ ค่าการแพร่ผ่านออกซิเจน ณ จุดกึ่งกลางเลนส์ที่ -3.00D (Oxygen Transmission) 22 Dk
รัศมีความโค้ง (Base Curve)  8.6 มม.
เส้นผ่านศูนย์กลาง (Diameter) 14.2 มม.
ความหนาที่กึ่งกลางของเลนส์  (Center Thickness)  0.09 มม.
ค่าสายตา (Power)

 ครอบคลุมค่าสายตาตั้งแต่ -1.00 Diopter ถึง -9.00 Diopter

 ตั้งแต่ค่าสายตา -1.00D ถึง -6.50D เพิ่มขึ้นขั้นละ 0.25 Diopter

 ตั้งแต่ค่าสายตา -6.50D ถึง -9.00D เพิ่มขึ้นขั้นละ 0.50 Diopter

สีของเลนส์ (Visibility Tint)   สีฟ้าอ่อน (Light Blue)
ระยะเวลาการใช้งาน (Indications) ไม่เกิน 1 เดือน
ขนาดบรรจุ (Pack Size)

  2 ชิ้น / กล่อง

  6 ชิ้น / กล่อง

Bausch&Lomb SofLens 59

SKU: BL-S59
฿560.00 ราคาปกติ
฿450.00ราคาขายลด
    bottom of page